23. Januar 2018. – „Palijativno zbrinjavanje onkoloških pacijenata u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.”

Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije odlukom broj 153-02-2506/2017-01 od 18.08.2017. godine, evidencioni broj A-1-2091/17, kao Nacionalni kurs/seminar 1.kategorije, sa i 6 bodova za slušaoce.

Mesto održavanja: Klinika za pulmologiju KCS