“ TB infekcija: latentna i aktivna” – 22. Mart 2019.

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se 22. Marta 2019. u Klinici za pulmologiju održati stručni simpozijum na temu “ TB infekcija: latentna i aktivna” . Sastanku će prisustvovati i eminentnih kako domaći tako  inostrani predavači.
Kotizacija za prisustvo na ovom stručnom simpozijumu je besplatna i sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije.

Prijava za učešće:
Kabinet za KME, Klinike za pulmologiju, Klinički centar Srbije
Kontakt osoba: Sanja Jelić
tel: 0668402539
Email: jelicsanja3@gmail.com

S poštovanjem,

Organizator sastanka,

Prof. dr Violeta Vučinić-Mihailović
Direktor Klinike za pulmologiju, KCS