Kurs „Idiopatska plućna fibroza – kako je prepoznati i lečiti?“ – 6. Oktobar 2017, Klinika za pulmologiju KCS

 Kurs je akreditovan od strane ZS Srbije pod brojem A-1-1833/17 i nosi 4 boda za slušaoce.

Zbog ograničenog broja mesta rok za prijavu učešća je 02.10.2017. godine.