“Interventional pulmonology and pathology through clinical practice”, 23. June 2018.

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se 23. juna 2018. godine u  hotelu „88 rooms” u Beogradu u organizaciji Respiratornog udruženja Srbije održati stručni sastanak pod nazivom „Interventional pulmonology and pathology through clinical practice“. 

Cilj sastanka je  sveobuhvatno sagledavanje mogućnosti interventne pulmologije i patologije u dijagnostici i terapiji oboljenja respiratornog sistema kroz primere iz kliničke prakse, koje će prikazati uvaženi svetski i domaći eksperti iz ovih oblasti. Planirano je učešće 9 stranih i 5 domaćih predavača.Predvidjeni auditorijum su pulmolozi, kardiolozi, radiolozi,opšti internisti, patolozi, grudni hirurzi, specijalisti ORL, anesteziolozi  i lekari ostalih specijalnosti koje se bave adultnom medicinom.                

Sastankom će predsedavati prof dr Semra Bilaceroglu, predsednik Evroska asocijacije bronhologa i interventnih pulmologa (EABIP).                

Prezentacije stranih predavača će biti na engleskom jeziku, a prezentacije domaćih predavača na srpskom i engleskom jeziku.                

Očekuje se da aktivno učešće, diskusija i zaključci ovog sastanka daju polaznu osnovu za formiranje konkretnih vodiča i praktičnih uputstava za interventne pulmološke postupke u Srbiji i pospeše saradnju kako medju domaćim centrima, tako i na regionalnom i medjunarodnom nivou. 

Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije evidencioni broj A-1-1425/18 sastanak je akreditovan kao međunarodni simpozijum sa 10 bodova za predavače i 6 bodova za slušaoce.

Stručni sastanak će biti podržan  od strane Evropske asocijacije bronhologa i interventnih pulmologa (EABIP).

Kotizacija za učešće na sastanku iznosi 100 Eura (+PDV) u dinarskoj protivvrednosti za članove Udruženja, a 120 Eura (+PDV) za ostale učesnike sastanka. Uplatu kotizacija možete izvršiti na tekući račun broj 250143000035576042 Eurobank a.d. Beograd.

Kotizaciju možete uplatiti na licu mesta pri registraciji.

 S poštovanjem, u ime Respiratornog udruženja Srbije,

Organizatori sastanka

Prof. dr Violeta Vučinić-Mihailović, Predsednik RUS
Dr Spasoje Popević, sekretar RUS