„Infekcije donjeg respiratornog trakta” Beograd, 22. April 2018.

Poštovanе kolege,  

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da će se 22. aprila 2018. godine u Hotelu “M” u Beogradu u organizaciji Respiratornog udruženja Srbije održati stručni sastanak pod nazivom „Infekcije donjeg respiratornog trakta”.

Cilj sastanka je sveobuhvatno sagledavanje epidemioloških, dijagnostičkih i kliničkih aspekata ovih bolesti i stanja. Predavači raznih subspecijalnosti prikazaće značaj multidisciplinarnog pristupa ovoj temi. Predvidjeni auditorijum su pulmolozi, kardiolozi, radiolozi,opšti internisti i ostale specijalnosti koje se bave adultnom medicinom.

Druženje i diskusija na ovom sastanku će doprineti razjašnjenju dijagnostičko-terapijskih dilema kod bolesnika sa infekcijama donjeg respiratornog trakta.

Sastanak je akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem А-1-778/18 i nosi 5 boda za učesnike.

Kotizacija za učešće na sastanku iznosi 6000 dinara (+PDV) za članove Udruženja, a 8000 (+PDV) za ostale učesnike sastanka. Uplatu kotizacija možete izvršiti na tekući račun broj 250143000035576042 Eurobank a.d. Beograd.

S poštovanjem, u ime Respiratonog udruženja Srbije,

Organizatori sastanka

Prof. dr Violeta Vučinić-Mihailović, Predsednik RUS
Prof. dr Branislava Milenković, Predsednik skupštine RUS