Beogradska mehanička ventilacija – BMV

Poštovani,

U saradnji sa kolegama iz Udruženja anesteziologa i intenzivista Srbije (UAIS) i Udruženje za kontinuiranu medicinsku edukaciju „EURO KME“ iz Beograda dostavljamo Vam sajt za šesti simpozijum posvećen mehaničkoj ventilaciji pluća: „ Beogradska mehanička ventilacija – BMV’’. mehanickaventilacija.rs
Od petka 21.05.2021. popodne je moguća registracija polaznika, a sama edukacija počinje u subotu 22.05.2021.godine.