41st ECFS Conference, Belgrade 6th-9th June 2018

S ponosom vas obaveštavamo da nam je pripala čast da od 6. do 9. juna 2018. godine, prvi put van zemalja Evropske unije organizujemo godišnju Evropsku konferenciju o cističnoj fibrozi, 41. po redu.
Cistična fibroza je najčešća među retkim bolestima. Od nje u svetu boluje preko 80000 ljudi, oko 200 u Srbiji, a svake godine se kod nas rađa 15-18 dece sa ovim poremećajem. Ova bolest oštećuje funkciju brojnih sistema organa, u najvećoj meri disajnih, pa nedovoljnost njihove funkcije dovodi do velikog remećenja kvaliteta i skraćenja života obolelih.
U poslednjih dvadesetak godina ostvaren je veliki napredak u lečenju ove bolesti, a očekivana dužina života bolesnika produžena je sa dve na preko 30 godina. Ova, nekad isključivo bolest dece, danas je u najrazvijenijim zemljama sveta postala pretežno bolest odraslih. Kod nas je danas preko 30% obolelih u dobu odraslog. Ovom napretku je doprinela i aktivnost stručnjaka iz Nacionalnog centra za cističnu fibrozu koji se nalazi u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije “Dr Vukan Čupić” u Novom Beogradu. Napori ovog tima su bili naročito otežani tokom trajanja sankcija, ali i pored toga, zabeleženi rezultati i stečena internacionalna reputacija su zapaženi od vodećih autoriteta Evropskog udruženja za cističnu fibrozu, koje je poverilo organizaciju svog najvećeg godišnjeg sastanka Srbiji.

   Na kongresu se očekuje oko 2500 učesnika iz celog sveta, i osim stručnog značaja koji će imati za eksperte i bolesnike iz zemlje, regiona, Evrope i sveta, sastanak će nesumnjivo doprineti daljem porastu međunarodnog ugleda naše zemlje i biti koristan za privredu Beograda i Srbije.

   Konferencija je jedinstvena prilika za širi krug naših pedijatara, pulmologa za odrasle, gastroenterologa, fizijatara i fizioterapeuta, nutricionista, mikrobiologa, genetičara, psihologa i medicinskih sestara, da prisustvuju sastanku koji je tradicionalno sinteza vrhunske nauke i praktičkih smernica.

Predsednik Konferencije
Prof. dr Predrag Minić

Rezervišite datume između 6. i 9. juna 2018. god. i dobrodošli!

Registracija po manjoj ceni se može ostvariti do 15. marta 2018.

Detalje o registraciji za ovaj kursi grupnoj registraciji i učešća možete naći na sledećim linkovima:

https://www.ecfs.eu/belgrade2018

https://regonline.react-profile.org/ECFS18/Group/en/start/page_5a659e406eb55

https://www2.kit.de/profileportal/login

https://www.ecfs.eu/belgrade2018/registration/registration-information